Користувача угода

Я, суб'єкт персональних даних, відповідно до Закону України про персональні дані надаю згоду на обробку персональних даних, зазначених мною в формі на сайті в мережі Інтернет власником якого є Оператор.

Під персональними даними суб'єкта персональних даних розуміється нижчезазначених загальна інформація: ПІБ, адреса електронної пошти та номер телефону, контакт соціальної мережі або месенджера.

Приймаючи цю Угоду, я висловлюю свою зацікавленість і повну згоду, що обробка персональних даних може включати в себе наступні дії: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передачу (надання, доступ), блокування, видалення , знищення, здійснюваних як з використанням засобів автоматизації (автоматизована обробка), так і без використання таких засобів (неавтоматизована обробка).

Я розумію і погоджуюсь з тим, що надана інформація, є повною, точною і достовірною; при наданні інформації не порушується чинне законодавство України, законні права та інтереси третіх осіб; вся надана інформація заповнена мною щодо себе особисто; інформація не відноситься до державної, банківської та / або комерційну таємницю, інформація не відноситься до інформації про расову та / або національної приналежності, політичних поглядах, релігійних або філософських переконаннях, не відноситься до інформації про стан здоров'я та інтимного життя.

Я розумію і погоджуюсь з тим, що Оператор не перевіряє достовірність персональних даних, наданих мною, і не має можливості оцінювати мою дієздатність і виходить з того, що я надаю достовірні персональні дані і підтримую такі дані в актуальному стані.

Я підтверджую, що я не є резидентом країн ЄС.

Згода діє по досягненні цілей обробки або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, якщо інше не передбачено законом України.

Згода може бути відкликано мною в будь-який час на підставі моєї письмової заяви.